انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر محسن معدنی
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922133 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک: maadani@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
     آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی